ร้านจำหน่ายเทมเพลตที่นักเรียนทั่วประเทศเลือกซื้อ!

Ep.05 พอร์ตสอบติดมหาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขา : การบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะ : เภสัชศาสตร์

มหาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการ : เด็กดีมีที่เรียน

พอร์ตโฟลิโอ โดย : นายจิรเดช ลำลอง   โรงเรียนธาตุพนม

*ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดโครงการคนทำพอร์ต ปี 2563

ตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ใช้ในการสมัครสอบมหาลัยในระบบ TCAS ซึ่งพอร์ตโฟลิโอเล่มที่นำมาเผยแพร่นี้ คือพอร์ตโฟลิโอที่ได้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย พี่ๆแอดมิน เพจ คนทำพอร์ต ได้รวบรวมมาจากกิจกรรมประกวดพอร์ตโฟลิโอ ปี 2563 ให้น้องๆ มัธยม Dek TCAS เพื่อศึกษาเป็นแนวทางวิธีทำพอร์ตโฟลิโอ การสอบสัมภาษณ์พอร์ตโฟลิโอ แนวทางการเตรียมตัวทำพอร์ตโฟลิโอ การเก็บรวบรวมกิจกรรม เกียรติบัตรและผลงานต่างๆ ในการทำพอร์ตโฟลิโอ

พี่ๆแอดมินคนทำพอร์ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทุกคนที่ต้องการสอบเข้ามหาลัยในรอบแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ในระบบ TCAS

ตัวอย่างพอร์ตด้านใน
ประสบการณ์สัมภาษณ์

สำหรับพอร์ตเล่มนี้ผมใช้ยื่น ทั้งหมด 4 คณะ 3 มหาวิทยาลัย แล้วก็ติดตัวจริง 3 คณะ (สละสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 คณะเนื่องจากเวลาสอบสัมภาษณ์ตรงกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ยืนยันสิทธิ์)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ตัวจริง)

3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง)

4. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สละสิทธิ์สัมภาษณ์)

ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ในคณะที่ผมยืนยันสิทธิ์นั่นคือคณะเภสัชศาสตร์นะครับ สำหรับคณะนี้ยื่นมาในโครงการเด็กดีมีที่เรียนครับ ในรอบสัมภาษณ์ จะมีการแบ่งสัมภาษณ์เป็นชุด ๆ โดยมีผู้เข้าผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมดเกือบ 250 คน ในห้องสัมภาษณ์แต่ละห้อง จะมีอาจารย์คณะนั่งสัมภาษณ์อยู่ห้องละ 2 ท่านบ้าง 3 ท่านบ้าง ซึ่งบรรยากาศการสัมภาษณ์หลายๆคนคือตื่นเต้นมากๆครับ เนื่องจากเป็นคณะที่เด็กมัธยมหลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตื่นเต้นครับ หลังจากเข้าไปในห้องสัมภาษณ์นะครับ สิ่งแรกที่ทำคือ ไหว้สวัสดีกรรมการ แล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้ที่ได้เตรียมไว้ให้ แล้วก็แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครับ หลังจากนั้นอาจารย์ก็พูดคำถามภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยขึ้นมาว่า “ทำไมเราต้องเลือกคุณ” ซึ่งผมก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษออกไปในลักษณะที่ว่า “เพราะผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และคณะเภสัชศาสตร์เป็นอีกหนึ่งในความฝันของผมที่จะต้องเข้าศึกษาให้ได้ เมื่อได้ทำในสิ่งที่ตนเองตั้งเป้าหมายหรือมุ่งหวังแล้วย่อมจะนำความรู้ต่างๆไปพัฒนางานสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นได้ครับ” หลังจากนั้นอาจารย์ก็ถามภาษาไทยครับ อาจารย์เพียงแค่อยากเช็คว่าผมสามารถพูดภาษาอังกฤษมาได้หรือเปล่า หรือเป็นเพียงการเตรียม Script มาเพื่อนำเสนอเท่านั้น โดยคำถามหลักๆจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในพอร์ตครับ ถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทำไมถึงได้รางวัลนั้นนี่มา อีกทั้งจากในพอร์ตผมได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนมักคุเทศก์ในการนำเสนอประวัติวัดพระธาตุพนมสู่การประกอบพิจารณาการเข้าสู่มรดกโลก ผมเลยได้นำเสนอประวัติองค์พระธาตุพนมเป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์ฟังครับ หลังจากนั้นก็มีคำถาม “เก่งขนาดนี้ทำไมไม่ไปสอบเข้าหมอ” ซึ่งผมก็ตอบไปว่า “อย่างที่ผมได้บอกอาจารย์ไปครับว่า ความฝันและจุดมุ่งมั่นของผมคือการที่จะเป็นเภสัชกร เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเรื่องยาของผู้ป่วย ถ้าหากผมไปเลือกสมัครคณะแพทยศาสตร์ ถ้าหากติดตัวจริง ถึงแม้จะมีตำแหน่งข้าราชการ หรือเงินเดือนที่สูงกว่า แต่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้หรือฝันไว้ มันอาจจะทำให้ผมไม่เต็มที่กับสิ่งที่ทำอยู่ได้ ดังนั้น การที่เป็นเภสัชกร ก็เพียงพอและบรรลุตามเป้าหมายและความฝันที่ตั้งไว้แล้ว ผมก็รู้สึกดีใจ สบายใจ รู้สึกที่จะเต็มที่ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อที่จะให้เป็นเภสัชกรที่ดีตามความฝันของตัวเองให้ได้ครับ” และมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายก็คือ เป็นคำถามจำลองสถานการณ์วัดทัศนคติและความคิดที่ว่า “ถ้าหากวันหนึ่งเรามีสอบแล็บคู่ แต่เพื่อนอีกคนไม่มา เราจะสอบไปเลยหรือไม่ หรือรอเพื่อนมาสอบ ถ้าเราสอบไปเลยเราจะได้คะแนนคนเดียวนะ แต่ถ้าเราตามเพื่อนเพื่อนจะได้คะแนนด้วย” ผมก็ตอบคำถามกับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ว่า “ผมจะโทรตามก่อนครับ ถ้าโทรแล้วยังไม่มาก็จะสอบไปเลยครับ เพราะว่า ในระดับอุดมศึกษานี้ นิสิตก็จะต้องมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองมากขึ้น เพราะเหมือนเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่จะไปประกอบอาชีพ ดังนั้น มีความสำคัญที่จะต้องรับผิดชอบตนเองให้ได้ ถ้าหากผมรอเพื่อนสอบ ผมก็อาจจะไม่มีคะแนน และผู้ปกครองที่ดูแลเรา รอดูความสำเร็จของเรา ครอบครัว ญาติพี่น้อง ก็จะพลอยรู้สึกไม่ดีไปด้วย ดังนั้นแล้ว ผมต้องรับผิดชอบและดูแลตัวเองให้ได้เสียก่อน ก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นครับ” หลังจากนั้น อาจารย์ก็ติ๊กดอกจันสีแดงไว้ประมาณ 10 ดอกได้ครับ555555555 แล้วก็จบการสัมภาษณ์ครับ ซึ่งในรอบที่ 1 นี้คัดเลือกจาก Portfolio เกือบ 1000 เล่ม เหลือผู้ผ่านสัมภาษณ์ 200 กว่าคน และผมก็เป็นตัวจริง 1 ใน 7 ครับ

ถ้าหากน้องคนไหนยังไม่ได้ทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง

พี่แนะนำให้ใช้โปรแกรม เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอ ตัวช่วยในการทำพอร์ตสำหรับน้อง TCAS โดยเฉพาะ!

ออกแบบไว้ให้แล้ว น้องแค่ใส่ข้อมูลเฉยๆ ตรงคณะ สื่อสารได้ดี สวยงาม ใช้ง่ายมากกกกก

 

>>> ดูตัวอย่างการใช้งาน คลิ๊ก!

>>> สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก!

ใส่ความเห็น

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping